Drömmen i drömmen

Drömprocessen är självförsörjande och upplevs som paradoxal utifrån ett dualistiskt intellekt. Frågeställningen kring verklighetens sanna natur kan te sig onödig, eller irrelevant, för vissa, men att upptäcka drömmen i drömmen leder ofta till att de problem som man upplever i sig själv och sin omgivning upplöses eller åtminstone förminskas. Och plötsligt uppenbarar sig den individuella friheten att själv välja och vraka bland livets perspektiv och möjligheter.

Dvs, saker visar sig vara det du gör dem till och är ingenting utanför din egen fria tolkning. Det du upplever som lila är lika mycket en färg som det är en vibration av energi. Båda är mentala koncept med olika syften. Egentligen så är det varken det ena eller det andra, det är ickedualistiskt och interberoende.

Många tror att det skulle vara något negativt, eller till och med tragiskt eller sorgligt, om det visade sig att det de ser som sig själva och sin värld var en illusion. Men sanningen är att det endast är befriande.

Vetande

Vetande är vad jag kallar intelligens. Inte ditt intellekt. Intelligens.

Det är aktiviteten av vetande – intelligensenergi.

Vetande är en aktivitet – någon som händer i stundens omedelbarhet.

Alla aktiviteter är energi i rörelse. Inte innehållet av vetande, jag vet det här eller jag vet det där, det är förvärvande, konceptuellt, bara ord. Den grundläggande aktiviteten av vetande.

Du är inte vetande för en stund sedan. Du är inte vetande en stund i framtiden heller. Det pågår i stundens omedelbarhet, så det är en aktivitet – något som händer just nu.

Det är energin, eller livskraften eller vilken etikett du vill sätta på det.

Det är vad du är.

Den nya fysiken

Fysiska koncept är fria skapelser av det mänskliga sinnet, och är inte, trots att det verkar så, bestämda av den externa världen. I vår strävan att förstå verkligheten så är vi som mannen som försöker förstå mekaniken av en sluten klocka. Han ser klockans ansikte och visarna som rör sig, han hör även det tickande ljudet, men han kan inte öppna kapseln. Om han är genialisk så kan han forma en bild av mekaniken som skulle kunna vara ansvarig för de saker han observerar, men han kan aldrig vara säker på att hans bild är den enda som skulle kunna förklara hans observationer. Han kommer aldrig att kunna jämföra sin bild med den verkliga mekaniken och han kan inte ens föreställa sig betydelsen av en sådan jämförelse.

- Albert Einstein, 1938

 

De flesta tror att fysiker förklarar världen som den är. Det finns till och med fysiker som tror detta. Men riktiga mästare vet att de endast dansar med den.

 

Det verkar som att universum, på något konstigt sätt, frambringas genom deltagandet av de som deltar. Den vitala handlingen är deltagande. ”Deltagare” är det nya obestridliga konceptet inom kvantfysik. Det slår ned ”observatören” av klassisk fysik, mannen som står säkert bakom en glasskiva och ser på det som händer utan att involveras. Det kan inte ske, påstår kvantfysiken.

- John Wheeler, kvantfysiker

 

Enligt kvantfysik så finns det ingenting som heter objektivitet. Vi kan inte eliminera oss själva från vår bild av världen. Vi är en del av naturen och när vi studerar naturen så går det inte att komma undan det faktum att det är naturen som studerar sig själv. Fysik har blivit en gren inom psykologin, eller kanske är det tvärt om?

 

En psykologiskt regel säger att när en inre situation inte ter sig medveten så sker den utanför, som öde. Med andra ord kan man säga att när en individ förblir odelad och omedveten om sina inre motsägelser så måste världen nödvändigtvis agera ut konflikten och splittras.

- Carl Jung

 

Från ett inre center så verkar psyket röra sig utåt, i form av en extraversion, in i den fysiska världen... Om dessa människor är korrekta så är fysik ett studerande av medvetandets struktur.

- Wolfgang Pauli, Nobelprisvinnande fysiker


Den stora drömmen

ETT: Universum är min dröm. Allt däri, däribland 'dig' och 'mig', är en del av den drömmen - från elefanter till bakterier, från galaxer till atomer.

 

TVÅ: Så varje en av oss drömmer ett universum? Hur kommer det sig att vi alla drömmer samma universum?

ETT: Varje en av oss drömmer inte ett universum. Det är bara Jag som drömmer universum. Ni upplever alla samma universum för att ni alla är delar i Min dröm.

TVÅ: Är inte det konceptet, låt oss säga, ganska egoistiskt?

ETT: 'Egoism' är ett dualistiskt koncept som innebär 'icke-egoism'. Men i verkligheten så finns inte icke-egoism. Därav så finns det ingen egoism heller. Det finns endast Jag – och inget annat, vilket skulle vara nödvändigt för att utgöra egoism.

TVÅ: Men varför är universum din dröm mer än det är min?

ETT: Jag har redan sagt att 'du' inte existerar förutom i Min dröm.

TVÅ: Anta att jag svarar att 'du' inte existerar förutom i Min dröm?

ETT: Det är onödigt, det säger sig självt.

TVÅ: Det är tydligen något som jag har missförstått.

ETT: Det är på grund av vårt dualistiska språk, otillräckligt för att kommunicera sanningen. Vi måste använda samma ord för att uttrycka olika saker. Du tänker fortfarande i banorna kring identifikation med kroppen. Du använder benämningen 'du' och 'jag' för att indikera overkliga delar av Min dröm som har denna konversation. Overkliga delar av en dröm kan inte drömma det universum som de är delar utav.

TVÅ: Så vem drömmer den?

 

ETT: Jag gör det. Alla som säger 'Jag'. För det Jaget är det Absoluta, Den Ultimata Verkligheten, Det Kosmiskt Medvetandet, Tao, etc. Det Jaget är Ett – vem som än säger det.

TVÅ: Obskyrt, väldigt obskyrt!

ETT: Obskyrt min fot! Det är klart som solsken, så simpelt och självklart som vad som helst inom det manifesterade sinnets fattningsförmåga. Endast dess uttryck är obskyrt – för att det har uttryckts med ord.


TVÅ: Så jag är allt i universum, precis som jag är allt i mina sovande drömmars universum, varje elefant, varje bakterie, varje galax, varje atom, 'du' och 'jag'?

ETT: Du har förstått.


Tillbaka till början

Hur tror du det går för dig här
om du ej dig lär vem du är?
Hur gör du allt som står i tur
utan ett hum om din natur?
Allting som är din lust och plikt,
att få det gjort, det är av vikt.
Missar du det, då är du såld,
då har du gett dig hin i våld.
Men du blir nöjd, harmonisk, glad
om du vet Hur och Vem och Vad.

Det börjar då vi är barn - hjälplösa, men medvetna om tingen och glada för det som finns omkring oss. Så når vi ungdomsåren, fortfarande hjälplösa, men bemödande oss om att åtminstone verka oberoende. Då vi vuxit ur det stadiet, blir vi vuxna - självständiga individer som är mogna nog att hjälpa andra så som vi lärt att hjälpa oss själva.

Men den vuxna representerar inte det högsta utvecklingsstadiet. Slutet på cykeln är det oberoende, klarsynta, allseende Barnet. Det är denna nivå som kallas Visdom. Då Tao Te Ching och andra kloka böcker till ex säger "Återvänd till början: bli barn på nytt", är det detta de menar.

Varför tycks den upplyste vara fylld av ljus och lycka, likt ett barn? Hur kommer det sig att de ibland till och med ser ut och talar som barn? För att de är det. De visa är Barn Som Vet. Deras sinnen har tömts på dessa otaliga små detaljer av obetydligt vetande och i stället fyllts med den visdom som Det stora Intet ger, Universums Väg.

Vi vet en väg
och går en väg
och gör en väg
att finna den.
Gör bara som Rösten vill
ska du vinna den.
Men gör du dig till
för att hinna den
ja då går du vill.

Jag är jag
och du är du,
det vet du nu.
Och när du gör
vad du kan, och hör
på Rösten inuti,
då ligger Vägen fri.
Den vägen vandrar vi.

Språkets betydelse

Vi kan aldrig överskatta språkets värde för människors liv. Det som i grunden gör oss mänskliga, istället för någon annan form av apa, är vår förmåga att prata. Detta har gett oss makten att skapa sociala arv så att vi kan samla på oss kunskapen från svunna tider och det har även gett oss förmågan att analysera våra upplevelser, som uppstår på ett väldigt kaotiskt sätt, och att göra dem vettiga för våra specifikt biologiska och sociala syften. Detta är den största gåva som mänskligheten någonsin har fått eller givit sig själv, gåvan av språk.

 

Men vi måste komma ihåg att även om vårt språk är helt nödvändigt för oss så kan det även vara ödesdigert om vi använder det på fel sätt. Om vi analyserar vår levnadsprocess så ser vi att minst 50 procent av de flesta människors liv spenderas i ett universum av språk. Jag misstänker till och med att en del spenderar ungefär 80 procent i språkets värld. De har nästan aldrig en direkt upplevelse, de lever helt i form av koncept.

 

Det här är oundvikligt. När vi ser en ros så säger vi omedelbart, ros. Vi säger inte, jag ser en rundaktig massa av försiktigt skuggade röda nyanser. Vi passerar omedelbart från den faktiska upplevelsen till det mentala konceptet.

 

Vi kan inte hjälpa att till en stor del leva i en värld av koncept. Vi måste göra det, för den omedelbara upplevelsen är så kaotisk och så ofantligt rik att i rent självbevarande syfte så måste vi använda språkets maskineri för att sortera ut vad som är användbart för oss, vad som är viktigt inom varje situation, och samtidigt försöka förstå – för det är endast genom språket som vi kan förstå vad det är som händer. Vi generaliserar och vi går in i högre och högre grader av abstraktion, vilket tillåter oss att begripa vad vi håller på med, vilket vi säkerligen inte skulle göra om vi inte hade språket.

 

Men språket har sina begränsningar och fällor. Till att börja med så har alla språk utvecklats specifikt för biologiska ändamål för att hjälpa mänskligheten att klara av livet på den här planeten. Och de flesta språk är märkligt torftiga när det gäller framförallt att uttrycka människans inre liv och även när det kommer till att förklara upplevelsens ständiga fortskridning.

 

Vi har den här manin, som vi blir så frekvent påminda om i alla Österländska texter, av att tänka på oss och alla objekt i världen som någonting separat och självförsörjande, när de i själva verket alla är delar av en universell Enhet. Vad vi måste göra är att vara djupt medvetna om språket som vi använder – så att vi inte blandar ihop ordet med saken. I Zen Buddhistiska termer så måste vi ständigt vara medvetna om att fingret som pekar på månen inte är månen. Generellt så tänker vi att fingret som pekar – ordet – är saken som vi pekar på. Och om du tittar på nästan vilken litteratur som helst inom filosofi eller religion, så hittar du detta om och om igen, denna besatthet med ord som om de vore saker, denna mani. I verkligheten så är ord helt enkelt symboler för saker. Men många människor är förvirrade och behandlar saker som om de vore skyltar och illustrationer av ord. När de ser en sak så tänker de omedelbart att det endast är en illustration av en verbal kategori, vilket är totalt livshotande eftersom det helt enkelt inte är så.


Osäkerhetens visdom

A mind that is secure can never be free from habit, but only the mind that is completely insecure - which doesn't mean ending up in an asylum or a mental hospital. The mind that is completely insecure, that is uncertain, inquiring, perpetually finding out, that is dying to every experience, to everything it has acquired, and is therefore in the state of not-knowing - only such a mind can be free of habit, and that is the highest form of thinking.

- J. KrishnamurtiShow me a sane man and I will cure him for you.

- Carl JungYou have to go out of your mind, to come to your senses.

- Alan WattsYou shall know the truth, and the truth shall make you mad.

- Aldous HuxleySell your cleverness and buy bewilderment.

- Jalal ad-Din Rumi

Separation

Vår kultur är baserad på vilja – viljan att vara, att bli, att åstadkomma, att uppfylla - därav så finns det alltid en enhet inom oss som försöker förändras, kontrollera eller justera det som observeras. Men är det någon skillnad mellan det som observeras och den som observerar, eller är de en?

 

Detta är något som inte bara kan accepteras. Det måste begrundas, dykas in i med enormt tålamod, vänlighet och tveksamhet, så att sinnet inte längre är separerat från dess tankar, så att observatören och det som observeras är psykologiskt ett.

 

Så länge som jag är psykologiskt separerad från det som jag upplever i mig själv som avund så försöker jag att bemästra avund; men är 'jag', skaparen av ansträngningen att bemästra och övervinna avunden, annorlunda och skild från avunden? Eller är de båda samma sak, bara det att 'jag' har separerat mig själv från avund i avsikt att övervinna det för att jag känner att avund är smärtsamt och av diverse andra anledningar? Men det är denna separation som är orsaken till avunden.


Enighet är evighet

The knower and the known are one. Simple people imagine that they should see God as if he stood there and they here. This is not so. God and I, we are one in knowledge.

There exists only the present instant... a Now which always and without end is itself new. There is no yesterday nor any tomorrow, but only Now, as it was a thousand years ago and as it will be a thousand years hence.

- Meister EckhartWe live in succession, in division, in parts, in particles. Meantime within man is the soul of the whole; the wise silence; the universal beauty, to which every part and particle is equally related, the eternal ONE.

And this deep power in which we exist and whose beatitude is all accessible to us, is not only self-sufficing and perfect in every hour, but the act of seeing and the thing seen, the seer and the spectacle, the subject and the object, are one.

We see the world piece by piece, as the sun, the moon, the animal, the tree; but the whole, of which these are shining parts, is the soul.

- Ralph Waldo EmersonIf the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite.

- William BlakeThe mind enters itself, and God the mind,
And one is One, free in the tearing wind.

- Theodore RoethkeThe One remains, the many change and pass;
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.

- Percy ShelleyThe world was never made;
It will change, but it will not fade.
So let the wind range;
For even and morn
Ever will be
Through eternity.
Nothing was born;
Nothing will die;
All things will change.

- Lord Alfred Tennyson

Stora tänkare

The most beautiful and most profound experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their primitive forms - this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism.

- Albert EinsteinAnother source of conviction in the existence of God, connected with the reason and not with the feelings, impresses me as having much more weight. This follows from the extreme difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and wonderful universe, including man with his capacity of looking far backwards and far into futurity, as the result of blind chance or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist.

- Charles Darwin


Se inte andra

Det finns ingen annan, allt är Brahman, allt är ditt eget Jag. Alla andra som du uppfattar är endast sinnet, vilket är falskt och illusoriskt utan någon substans. Det finns inga externa objekt, allt är Ett. Sinnet är också Brahman, även om det verkar annorlunda. Detta som "verkar" är Maya. Maya ligger som en slöja över Brahman, men det berör det inte på något sätt och har ingen effekt över det. Det är som ett rep på marken som vi i ett mörkt rum misstar för en orm.

Existensen av Maya är illusorisk, och, precis som ormen, när vi inser detta så ser vi att det aldrig var det minsta verkligt, det var alltid Brahman, alltid ett rep.

Sök inne i dig själv, analysera ditt sinne. Se inte andra, de är inte där. I verkligheten finns bara ditt eget sinne, så se ditt sinne, se hur det är.

Upplevelsen att vi är bundna av sinnet händer på samma gång som befrielsen från dess kedjor. Med andra ord så ser vi med noggrann observation av våra tankar att det inte finns någon riktig länk mellan tankarna och oss själva, och kedjorna som verkade vara där har då försvunnit.

 

Maya, den illusoriska kedjan mellan våra tankar och vårt Jag, kan inte förstås av sinnet, men det kan överskridas. Självrealisation är en verklighet, inte en filosofi eller en intellektuell övning.

 

Allt som kan sägas är att det finns existens och att den är Ett. Detta kan kännas och upplevas. Denna upplevelse är frihet. Lösningen finns inne i dig själv.

 

Att observera, döma och kritisera agerandet av andra är att medvetet eller omedvetet söka efter lösningen på dina problem på utsidan. Det är att söka en lösning genom att modifiera något aspekt av den yttre världen. Men lösningen går endast att finna genom insikten att alla aspekter och alla sinnestillstånd, allting som vi förnimmer, är ingående oäkta och inte på något sätt förenat med dig, med ditt sanna Jag. Denna insikt finns på insidan. Så observera hela världen, avfärda ingenting, men se det inte som någon annan eller något annat. Det är dig själv.

 

[Översatt från en originaltext på Engelska av Charles Gibson]


Det upplysta livet

När du agerar utifrån insikten att alla och allting utan undantag är det gudomliga uttrycket, manifesterat medvetande, ande förkroppsligat, så lever du ett upplyst liv.

Vart du än tittar så ser du inget annat än ditt eget Jag. Du är både den gränslösa öppenheten som allt uppstår ur och på samma gång varje liten del och partikel av det som är.

All känsla av separation har lösts upp och det finns bara en singulär, levande verklighet.

[Översatt från en originaltext på Engelska av Stephen Bodian]When one realizes oneself, one realizes the essential nature of the universe. The existence of duality is only an illusion and when the illusion is undone, the primordial unity of one's own nature and the nature of the universe is realized, or made real. ~ Namkhai Norbu


Orsak

Antingen så finns det En, eller så finns det dualism och/eller multiplicitet. Antingen så finns det en primär orsak och skapelse (och därav en skapare) eller så finns det varken skapelse eller förstörelse.

Vetenskapen har visat att det inte finns varken skapelse eller förstörelse/upplösning. Allt är energi och energi kan varken skapas eller förstöras. Vart är skaparen i denna verklighet? Orsaken till allt är... allt.

Det som Finns har alltid Varit. Det kan inte skapas och Det kan inte förstöras, Det kan endast omvandlas.


the flower of life

Mer om ateism

En annan liknelse handlar om mannen som blir instängd i ett mörkt rum och får veta att det kanske finns en fjäril i rummet. Han avvaktar några minuter och drar sedan slutsatsen att det omöjligt kan kan finnas en fjäril i rummet.

"Jag ser den inte, hör den inte, kan inte känna dess lukt och kan inte känna den. Eftersom inget av dessa sinnen kan uppfatta fjärilen så finns den inte."

Låt oss nu göra det ännu lite svårare för mannen genom att anta att han aldrig har sett eller hört talas om en fjäril. Även om mannen misstänker att något finns i rummet så har han inga begrepp om vad det är, eftersom han saknar kunskap om objektet.

En dold Gud kan inte vara omedelbart tillgänglig för våra sinnen och många av oss saknar begrepp om vad vi förväntas uppleva i ett möte med det gudomliga.The language of God is not English or Latin; the language of God is cellular and molecular.
- Dr. Timothy Leary

Kan man vara ateist?

Allt fler människor jag stöter på påstår sig vara ateister, men är detta verkligen så förnuftigt som de verkar tro?

 

Med ateist menas med en vanlig definition en individ som förnekar existensen av ett gudomligt väsen.

 

Men med hypotesen om en dold Gud uppstår problemet att ateisten definitionsmässigt inte vet vad som förnekas. Eftersom en gömd gud bara kan upplevas, inte beskrivas, så skulle det paradoxalt nog krävas att en ateist hade denna upplevelse innan hon/han kunde uttala sig om Gud finns eller ej.

 

Ateisten kan hävda att man inte ska tro på en Gud som inte bevisar sin existens. Men mystiktraditionernas Gud, dvs alla religioners gemensamma gudsbild kan per definition inte bevisas. Dessutom så är brist på bevis för något ingenting som leder till den omvända slutsatsen, dvs att det är bevisat att det inte existerar. Det är lika fel som om man krävde att en människa som inte haft en gudsupplevelse, att utan förbehåll acceptera existensen av en Gud.

 

Att vara övertygad om att Gud inte finns på basis av våra fem sinnens vittnesbörd och vårt intellekt kan liknas vid den tidigare vedertagna övertygelsen om att jorden är platt, som likaså grundade sig på logiskt tänkande och på hur våra sinnen uppfattade verkligheten.

 

Samtidigt som vetenskapen lär oss allt mer om universums och naturens komplexitet, så inser vi allt bättre hur lite vi egentligen förstår av verkligheten.

 

Den enda slutsats som den envisa skeptikern möjligen kan dra är att Gud kanske inte finns. Men då är man plötsligt inte längre ateist, utan har förvandlats till agnostiker.


RSS 2.0
Religion Blogglista.se