Den nya fysiken

Fysiska koncept är fria skapelser av det mänskliga sinnet, och är inte, trots att det verkar så, bestämda av den externa världen. I vår strävan att förstå verkligheten så är vi som mannen som försöker förstå mekaniken av en sluten klocka. Han ser klockans ansikte och visarna som rör sig, han hör även det tickande ljudet, men han kan inte öppna kapseln. Om han är genialisk så kan han forma en bild av mekaniken som skulle kunna vara ansvarig för de saker han observerar, men han kan aldrig vara säker på att hans bild är den enda som skulle kunna förklara hans observationer. Han kommer aldrig att kunna jämföra sin bild med den verkliga mekaniken och han kan inte ens föreställa sig betydelsen av en sådan jämförelse.

- Albert Einstein, 1938

 

De flesta tror att fysiker förklarar världen som den är. Det finns till och med fysiker som tror detta. Men riktiga mästare vet att de endast dansar med den.

 

Det verkar som att universum, på något konstigt sätt, frambringas genom deltagandet av de som deltar. Den vitala handlingen är deltagande. ”Deltagare” är det nya obestridliga konceptet inom kvantfysik. Det slår ned ”observatören” av klassisk fysik, mannen som står säkert bakom en glasskiva och ser på det som händer utan att involveras. Det kan inte ske, påstår kvantfysiken.

- John Wheeler, kvantfysiker

 

Enligt kvantfysik så finns det ingenting som heter objektivitet. Vi kan inte eliminera oss själva från vår bild av världen. Vi är en del av naturen och när vi studerar naturen så går det inte att komma undan det faktum att det är naturen som studerar sig själv. Fysik har blivit en gren inom psykologin, eller kanske är det tvärt om?

 

En psykologiskt regel säger att när en inre situation inte ter sig medveten så sker den utanför, som öde. Med andra ord kan man säga att när en individ förblir odelad och omedveten om sina inre motsägelser så måste världen nödvändigtvis agera ut konflikten och splittras.

- Carl Jung

 

Från ett inre center så verkar psyket röra sig utåt, i form av en extraversion, in i den fysiska världen... Om dessa människor är korrekta så är fysik ett studerande av medvetandets struktur.

- Wolfgang Pauli, Nobelprisvinnande fysiker


RSS 2.0