Drömmen i drömmen

Drömprocessen är självförsörjande och upplevs som paradoxal utifrån ett dualistiskt intellekt. Frågeställningen kring verklighetens sanna natur kan te sig onödig, eller irrelevant, för vissa, men att upptäcka drömmen i drömmen leder ofta till att de problem som man upplever i sig själv och sin omgivning upplöses eller åtminstone förminskas. Och plötsligt uppenbarar sig den individuella friheten att själv välja och vraka bland livets perspektiv och möjligheter.

Dvs, saker visar sig vara det du gör dem till och är ingenting utanför din egen fria tolkning. Det du upplever som lila är lika mycket en färg som det är en vibration av energi. Båda är mentala koncept med olika syften. Egentligen så är det varken det ena eller det andra, det är ickedualistiskt och interberoende.

Många tror att det skulle vara något negativt, eller till och med tragiskt eller sorgligt, om det visade sig att det de ser som sig själva och sin värld var en illusion. Men sanningen är att det endast är befriande.

Vetande

Vetande är vad jag kallar intelligens. Inte ditt intellekt. Intelligens.

Det är aktiviteten av vetande – intelligensenergi.

Vetande är en aktivitet – någon som händer i stundens omedelbarhet.

Alla aktiviteter är energi i rörelse. Inte innehållet av vetande, jag vet det här eller jag vet det där, det är förvärvande, konceptuellt, bara ord. Den grundläggande aktiviteten av vetande.

Du är inte vetande för en stund sedan. Du är inte vetande en stund i framtiden heller. Det pågår i stundens omedelbarhet, så det är en aktivitet – något som händer just nu.

Det är energin, eller livskraften eller vilken etikett du vill sätta på det.

Det är vad du är.

RSS 2.0