Enighet är evighet

The knower and the known are one. Simple people imagine that they should see God as if he stood there and they here. This is not so. God and I, we are one in knowledge.

There exists only the present instant... a Now which always and without end is itself new. There is no yesterday nor any tomorrow, but only Now, as it was a thousand years ago and as it will be a thousand years hence.

- Meister EckhartWe live in succession, in division, in parts, in particles. Meantime within man is the soul of the whole; the wise silence; the universal beauty, to which every part and particle is equally related, the eternal ONE.

And this deep power in which we exist and whose beatitude is all accessible to us, is not only self-sufficing and perfect in every hour, but the act of seeing and the thing seen, the seer and the spectacle, the subject and the object, are one.

We see the world piece by piece, as the sun, the moon, the animal, the tree; but the whole, of which these are shining parts, is the soul.

- Ralph Waldo EmersonIf the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite.

- William BlakeThe mind enters itself, and God the mind,
And one is One, free in the tearing wind.

- Theodore RoethkeThe One remains, the many change and pass;
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly;
Life, like a dome of many-coloured glass,
Stains the white radiance of Eternity.

- Percy ShelleyThe world was never made;
It will change, but it will not fade.
So let the wind range;
For even and morn
Ever will be
Through eternity.
Nothing was born;
Nothing will die;
All things will change.

- Lord Alfred Tennyson

Stora tänkare

The most beautiful and most profound experience is the sensation of the mystical. It is the sower of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead. To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as the highest wisdom and the most radiant beauty which our dull faculties can comprehend only in their primitive forms - this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.

The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogma and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things natural and spiritual as a meaningful unity. Buddhism answers this description. If there is any religion that could cope with modern scientific needs it would be Buddhism.

- Albert EinsteinAnother source of conviction in the existence of God, connected with the reason and not with the feelings, impresses me as having much more weight. This follows from the extreme difficulty or rather impossibility of conceiving this immense and wonderful universe, including man with his capacity of looking far backwards and far into futurity, as the result of blind chance or necessity. When thus reflecting I feel compelled to look to a First Cause having an intelligent mind in some degree analogous to that of man; and I deserve to be called a Theist.

- Charles Darwin


Se inte andra

Det finns ingen annan, allt är Brahman, allt är ditt eget Jag. Alla andra som du uppfattar är endast sinnet, vilket är falskt och illusoriskt utan någon substans. Det finns inga externa objekt, allt är Ett. Sinnet är också Brahman, även om det verkar annorlunda. Detta som "verkar" är Maya. Maya ligger som en slöja över Brahman, men det berör det inte på något sätt och har ingen effekt över det. Det är som ett rep på marken som vi i ett mörkt rum misstar för en orm.

Existensen av Maya är illusorisk, och, precis som ormen, när vi inser detta så ser vi att det aldrig var det minsta verkligt, det var alltid Brahman, alltid ett rep.

Sök inne i dig själv, analysera ditt sinne. Se inte andra, de är inte där. I verkligheten finns bara ditt eget sinne, så se ditt sinne, se hur det är.

Upplevelsen att vi är bundna av sinnet händer på samma gång som befrielsen från dess kedjor. Med andra ord så ser vi med noggrann observation av våra tankar att det inte finns någon riktig länk mellan tankarna och oss själva, och kedjorna som verkade vara där har då försvunnit.

 

Maya, den illusoriska kedjan mellan våra tankar och vårt Jag, kan inte förstås av sinnet, men det kan överskridas. Självrealisation är en verklighet, inte en filosofi eller en intellektuell övning.

 

Allt som kan sägas är att det finns existens och att den är Ett. Detta kan kännas och upplevas. Denna upplevelse är frihet. Lösningen finns inne i dig själv.

 

Att observera, döma och kritisera agerandet av andra är att medvetet eller omedvetet söka efter lösningen på dina problem på utsidan. Det är att söka en lösning genom att modifiera något aspekt av den yttre världen. Men lösningen går endast att finna genom insikten att alla aspekter och alla sinnestillstånd, allting som vi förnimmer, är ingående oäkta och inte på något sätt förenat med dig, med ditt sanna Jag. Denna insikt finns på insidan. Så observera hela världen, avfärda ingenting, men se det inte som någon annan eller något annat. Det är dig själv.

 

[Översatt från en originaltext på Engelska av Charles Gibson]


Det upplysta livet

När du agerar utifrån insikten att alla och allting utan undantag är det gudomliga uttrycket, manifesterat medvetande, ande förkroppsligat, så lever du ett upplyst liv.

Vart du än tittar så ser du inget annat än ditt eget Jag. Du är både den gränslösa öppenheten som allt uppstår ur och på samma gång varje liten del och partikel av det som är.

All känsla av separation har lösts upp och det finns bara en singulär, levande verklighet.

[Översatt från en originaltext på Engelska av Stephen Bodian]When one realizes oneself, one realizes the essential nature of the universe. The existence of duality is only an illusion and when the illusion is undone, the primordial unity of one's own nature and the nature of the universe is realized, or made real. ~ Namkhai Norbu


RSS 2.0